ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Hizmetin Kapsamı ve Kullanım Koşulları

Bu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile www.istfidankundura.com.tr ‘ye (“Websitesi”) giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Websitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi’ya aittir.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca Websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Websitesi aracılığıyla verilmekte olan hizmetler, Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanmış olan Websitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Kullanıcılar Websitesi kullanımı kapsamında kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kayıt sırasında Kullanıcı tarafından yazılan e-mail adresi Kullanıcı’ya özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı Kullanıcı yaratılamaz. "Şifre" sadece Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu kullanım koşullarını İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. gerektiği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler düzenli olarak Websitesi’nde yayınlanır ve aynı tarihten itibaren geçerli olur. Websitesi hizmetlerinden yararlanan ve Websitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Hak ve Yükümlülükler

İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., Websitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Websitesi'ne üye olabilmek için, 18 yaşını doldurmuş olmak ve İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Websitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.

İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., Websitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. aynı zamanda; Kullanıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Websitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Kullanıcı, bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına ve yine aynı amaçlara yönelik olarak İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaşılmasına açıkça izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla

bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Kullanıcı, bilgilerinin İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. [https:// www.istfidankundura.com.tr /gizlilik-ve-guvenlik]

Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., Kullanıcı'lar tarafından İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘NE iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Fikri Haklar

Bu Websitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Websitesi’nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘NİNmülkiyetindedir. Bu Websitesi’ndeki bilgilerin ya da Websitesi sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software kodları ile html kodu ve diğer kodlar Websitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Websitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nın yazılı izni ile mümkündür.

Devir

İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., bu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Kullanıcı, İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Bu Sözleşme, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak

feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi İst. Fidan Kundura Ayakkabıcılık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Websitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar işbu Sözleşme hükümlerini Websitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.